Lasersnijden als contactloos scheidingsproces

Lasersnijden is een scheidingsproces waarmee verschillende soorten materialen van verschillende diktes kunnen worden gesneden. De basiscomponent voor dit doel is een laserstraal die wordt geleid, gevormd en gefocusseerd.

Wanneer de laser het werkstuk raakt, wordt het materiaal verhit tot zo’n hoge temperatuur dat het begint te smelten of te verdampen. Al het potentieel van de laser is geconcentreerd in één enkel punt, en die laserstraal is minder dan een millimeter dik. Als op dit punt meer warmte wordt aangebracht dan door thermische geleiding kan worden afgevoerd, doorboort de laserstraal het gehele materiaal – het snijproces is begonnen.

In andere processen werken massieve instrumenten met enorme kracht op de tafel, maar de laserstraal voert zijn taak uit zonder contact. Deze oplossing is bedoeld om mogelijke schade aan het gereedschap te beperken.

Voordelen van lasersnijden

Een brede waaier van materialen

Alle materialen die in de industrie worden gebruikt, kunnen met hoge kwaliteit en veiligheid met de laser worden gesneden. Materialen die met lasersnijden kunnen worden bewerkt zijn: staal, aluminium, roestvrij staal, gekleurd plaatstaal, plastic, glas, hout of keramiek.

Met dit gereedschap kunnen platen van zeer uiteenlopende dikte worden gesneden, van 0,5 tot meer dan 30 millimeter. Dit uiterst brede materiaal spectrum maakt de laser tot het beste snijgereedschap voor vele andere soorten toepassingen in metallische en niet-metallische materialen.

Vrijheid om de gewenste contour te creëren

De gefocusseerde laserstraal verhit het materiaal slechts plaatselijk, de andere delen van het werkstuk ondervinden geen thermische interferentie. Hierdoor is de snijspleet iets breder dan de balk, en blijven complexe, watermerk contouren na het snijden glad en braamvrij.

In de meeste gevallen is er geen behoefte aan omslachtige post-processing. Door de flexibiliteit van de apparatuur wordt de bewerking zowel gebruikt voor grote projecten met een hoge snij behoefte als voor kleine series.

Snij Materialen van hoge kwaliteit met ultrakorte pulsen
De ultrakorte pulsen verdampen vrijwel elk type materiaal zo snel dat geen thermische invloed kan worden waargenomen. Dit resulteert in hoogwaardige snijkanten zonder smelt lading.

Daarom is de laser ideaal voor de vervaardiging van metalen producten en wordt hij op grote schaal toegepast in de industrie van de medische apparatuur. De ultrasnelle puls laser snijdt chemisch gehard glas voor de display-industrie.

Lasersnij processen

Lasersnijden is gebaseerd op de interactie tussen de gefocusseerde laserstraal en het werkstuk. Om dit proces veilig en nauwkeurig uit te voeren, worden verschillende componenten en gereedschappen gebruikt in en rond de laserstraal.

  • Optisch focussysteem: Een stel lenzen en spiegels focust de laserstraal op de plaats van bewerking;
  • Laserstraal: de laserstraal komt in contact met de leegte en verhit deze totdat zij smelt of verdampt;
  • Snijgas: met behulp van het snijgas wordt de ontstane smelt uit de snijvoeg geblazen. Het gas wordt gericht met hoofdassen die samenvallen met de laserstraal van de straalpijp;
  • Groefsnijder: bij lasersnijden wordt de snijkant voorzien van een specifiek groef patroon. Bij een lage snijsnelheid zijn deze sleuven ongeveer evenwijdig aan de laserstraal;
  • Smelten: De laserstraal wordt langs de contour geleid en smelt het materiaal plaatselijk;
  • Snijvlak: ter hoogte van het werkstuk heeft de groef een iets grotere diameter dan de gefocusseerde laserstraal;
  • Mondstuk: de laserstraal en het snijgas komen via het snijmondstuk in contact met het werkstuk;
  • Snijrichting: wanneer de snijkop in de gewenste richting wordt gehanteerd, wordt de snijspleet gevormd.

Een overzicht van alle lasersnij processen

In de metaalverwerkende en -snijdende industrie is de laser een wijdverspreid instrument wegens zijn efficiency. Lasersnijden wordt gebruikt om bijna elke contour snel en flexibel te snijden – hoe complex de vorm ook is of hoe dun het materiaal ook is. Verschillende snijgassen en snij drukken beïnvloeden de verwerking en het resultaat.

Snijgassen en snijdruk

Afhankelijk van het snijproces worden enkele specifieke soorten gassen gekozen, die onder verschillende druk op de snijvoeg moeten worden aangebracht.

Argon en stikstof, bijvoorbeeld, hebben het voordeel dat zij niet reageren met het gesmolten metaal in de snijspleet. Tegelijkertijd beschermen ze het snijoppervlak tegen de omgeving.

Leave a Reply

Your email address will not be published.