Vastgoedbeheerder: de nieuwe professional op de markt

De groei van de vraag naar huurwoningen is in de tegenovergestelde richting van de crisis. Nu steeds meer mensen hun huizen en flats te huur aanbieden, is er een nieuwe professional op de markt: de vastgoedbeheerder.

Als je zich aan het verhuren van een woning hebt gewaagd, hebt je waarschijnlijk gemerkt dat het financiële rendement verder kan gaan dan alleen een extra inkomen. De winstgevendheid van deze markt is zo groot dat zij nieuwe arbeidsmogelijkheden heeft geopend en een eigen ecosysteem in het land heeft doen ontstaan.

In dit scenario zijn veel mensen verward over wat ze nodig hebben om, in feite, vastgoedbeheerders te worden. In dit artikel zult je te weten komen of je bereid bent een carrière na te streven in een markt die alles in zich heeft om te blijven groeien. Kijk hier eens naar!

Persoonlijke kwaliteiten van een goede beheerder

Enerzijds is de huurmarkt zeer winstgevend, anderzijds is hij ook concurrerend. Dit betekent dat de vastgoedbeheerder, om geld te verdienen, moet beschikken over concurrerende differentieel en kwaliteiten die hem/haar bijzonder maken.

Er zijn enkele kenmerken die succesvolle professionals in deze sector gemeen hebben en die het verschil zullen maken in de groei van de onderneming. Hieronder vindt je er enkele:

Organisatie en discipline

Goed met je tijd kunnen omgaan is een noodzakelijke vaardigheid in elk beroep. In het geval van de vastgoedbeheerder moet het juiste beheer van de tijd een voortdurende zoektocht zijn, aangezien het de beroepsbeoefenaar in staat stelt zich over meer eigendommen te ontfermen zonder meer tijd op te offeren.

Het plannen van de week, het stellen van prioriteiten en het vaststellen van doelstellingen en de noodzakelijke wegen om die te bereiken, zouden de uitgangspunten moeten zijn van elke professional op dit gebied.

Deze planning moet constant zijn en gepaard gaan met voldoende discipline, anders kan de hoeveelheid dagelijkse operationele taken de manager uiteindelijk overbelasten. En we weten dat een overbelaste persoon geneigd is meer fouten te maken dan gewoonlijk.

Ondernemingsgeest

Een vastgoedbeheerder moet de wil hebben om eigenaar te zijn van zijn eigen bedrijf en ook het initiatief hebben om te starten in een uitdagende markt.

Het gaat hier immers om een baan zonder vastomlijnd traject, die sterk afhangt van de ondernemerscapaciteiten van de persoon in kwestie. De professional moet organisch willen groeien, zonder de ontwikkeling van het bedrijf te overhaasten, maar ook zonder zich in de comfortzone te nestelen.

Gemakkelijk in de omgang met mensen
Om een betrouwbaar netwerk van dienstverleners op te bouwen en de huurders goed te kunnen bedienen, moet de vastgoedbeheerder over sociale vaardigheden beschikken. Goede communicatie omvat spreekvaardigheid, duidelijke en objectieve taal, een passende toon, een goede dictie en, uiteraard, veel vriendelijkheid.

Een goede relatie met de bewoners en de dienstverleners van het condominium is ook van fundamenteel belang in het geval van flats. Dit kan klachten van huurders van een flatgebouw voorkomen en maakt het ook gemakkelijker in noodgevallen.

Analytisch vermogen

Meerdere eigendommen beheren is geen gemakkelijke taak. Men moet over een analytisch vermogen beschikken om de huurprijzen te beheren, de winst en de uitgaven met betrekking tot het onderhoud te berekenen, de resultaten te meten, enz.

Dit is de enige manier om het hele jaar door een consistent bedrijf te hebben, zonder afhankelijk te zijn van evenementen en het hoogseizoen.

Noodzakelijke kennis en ervaring

Het goed kennen van de eigendommen die je huurt is het beginpunt. Dit betekent dat de beheerder ofwel de eigenaar kan zijn die begint met het zoeken naar eigendommen van vrienden en familie om te beheren, ofwel de makelaar die een kans ziet om meer winst te maken en beheerder van eigendommen wordt.

De goede beheerder staat altijd open voor het nieuwe en werkt zichzelf voortdurend bij, elke dag op zoek naar de verbetering van zijn strategieën, hetzij door het bijwonen van evenementen van de markt of door deel te nemen aan online en offline groepen van beheerders. Om in deze zeer dynamische markt concurrerend te blijven, is het noodzakelijk om bij te blijven.

Leave a Reply

Your email address will not be published.