Wat is autogeen staal snijden? Begrijp de kenmerken van dit proces

Autogeen staal snijden is het proces waarbij metalen worden gescheiden door middel van warmte en een hevige oxidatiereactie met zuivere zuurstof. De basisconstructie van het procédé bestaat erin een verhitting vlam op het metaal aan te brengen tot het ontstekingspunt is bereikt.

Op dat ogenblik wordt een straal zuivere zuurstof op dit gebied gespoten, waardoor zich vloeibare oxiden van het metaal vormen. Deze reactie is zeer exotherm, waarbij warmte vrijkomt die het proces zelf in stand houdt. De mechanische snelheid van de zuivere zuurstof straal bevordert de verwijdering van het vloeibare metaal en scheidt zo het basismetaal in twee delen.

Belangrijkste kenmerken van autogeen snijden

Het autogeen procédé is een hulp lastechniek die in 1903 werd ontwikkeld. Het wordt tot op de dag van vandaag in vele industriële toepassingen gebruikt.

Deze techniek wordt gebruikt om de randen van onderdelen voor te bereiden wanneer deze een aanzienlijke dikte hebben. Het wordt ook gebruikt voor het snijden van laaggelegeerde koolstof stalen staven of andere ijzerhoudende elementen.

De apparatuur die bij autogeen snijden wordt gebruikt, bestaat uit gas regelapparatuur (drukregelaars) en meng apparatuur (snijbranders en mondstukken).

De snijcapaciteit zal afhangen van de grootte van de apparatuur en de druk- en debiet instellingen die nodig zijn voor de warmteontwikkeling en de extractie van oxide tijdens het snijden.

Het proces kan manueel of gemechaniseerd worden uitgevoerd met draagbare en grote machines. Het is mogelijk laag-, middel- en hooggelegeerd staal te snijden met diktes van 3 tot 1800 mm.

Hoe werkt het autogeen proces en wat zijn de kenmerken ervan
Dit proces bestaat uit twee fasen: in de eerste fase wordt het staal verhit tot een hoge temperatuur (900°C), waarbij de vlam wordt opgewekt door zuurstof en brandbaar gas. In de tweede fase wordt een stroom zuurstof gebruikt en worden de geproduceerde ijzeroxiden geëlimineerd.

Kenmerkend voor dit autogeen procédé is dat het op grote schaal wordt toegepast op alle staalsoorten. Het kan echter niet worden toegepast op andere niet-oxiderende metalen zoals koper, messing, aluminium, roestvrij staal, enz.

Alle snijbranders hebben twee leidingen nodig: één voor de circulerende gasvlam verwarmer (acetyleen of andere) en één voor het snijden (zuurstof).

De toorts verhit het staal met zijn brandstof vlam. Daarna. het openen van de zuurstofklep, veroorzaakt het een reactie met het ijzer in het getroffen gebied. Dit wordt omgezet in ijzeroxide dat smelt in de vorm van vonken, wanneer de smelttemperatuur lager is dan die van het staal.

De snijcapaciteiten zullen afhangen van de dimensionering van de apparatuur en de druk- en debiet instellingen die nodig zijn voor de warmteontwikkeling en de extractie van oxide tijdens het snijden.

Geautomatiseerd autogeen snijden

Bij geautomatiseerd autogeensnijden kunt je de resultaten reproduceren. De beproefde toorts technologie en het automatische ontstekingssysteem zorgen ervoor dat het proces zonder problemen kan worden opgestart. Betrouwbare vlambewaking en automatische doorboring maken voorafgaande voorbereiding overbodig.

Wanneer staal in verschillende diktes precies en efficiënt moet worden gesneden, is geautomatiseerd autogeensnijden een beproefde technologie.

Kenmerken van de in het autogeen procédé gebruikte gassen
Om de oxy fuel vlam te verkrijgen zijn ten minste 2 gassen nodig, waarvan het ene de oxidator (O2) is en het andere de brandstof, die zuiver kan zijn of gemengd met meer dan één brandstof gas.

Zuurstof (O2)

Het is het belangrijkste gas voor levende wezens en bestaat in de atmosfeer voor ongeveer 21% in volume of 23% in massa. Het is geurloos, kleurloos, niet giftig en zwaarder dan lucht (atomgewicht: 31,9988 g/mol), heeft een geringe oplosbaarheid in water en alcohol.

O2 is op zichzelf niet ontvlambaar, maar het ondersteunt de verbranding. Daarom reageert het heftig met brandbare materialen, wat brand of explosies kan veroorzaken.

Bij autogeen snijden vervult O2 de functie van oxidatie en verdrijving van gesmolten oxiden.

Brandstofgassen voor voorverwarming vlam
Er zijn verschillende brandbare gassen die kunnen worden gebruikt voor de ontsteking en het onderhoud van de verwarmings vlam. Daaronder kunnen worden genoemd: acetyleen, propaan, propeen, waterstof, LPG, en zelfs een mengsel daarvan.

De aard van het brandstof gas beïnvloedt de vlamtemperatuur, het O2-verbruik en bijgevolg de uiteindelijke kostprijs van het proces.

De kenmerken van het autogeen procédé zijn vrij specifiek. Weten welke gassen worden gebruikt en hoe het hele proces in zijn werk gaat, is belangrijk om goed werk te leveren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.