Wat is een luchtkanaal installatie?

Luchtkanalen zijn essentieel in elk type ventilatie-installatie, en hun belangrijkste functie is lucht naar de gewenste omgeving te transporteren of verontreinigde lucht uit de installatie te leiden. Een gekanaliseerde airconditioninginstallatie bestaat uit een gecentraliseerd luchtdistributiesysteem door een verlaagd plafond.

Dit achter het verlaagde plafond verborgen ventilatiesysteem heeft het voordeel dat de installatie in het huis of op de bouwplaats wordt geïntegreerd, zonder dat er apparaten in het zicht zijn, omdat het als onaantrekkelijk kan worden beschouwd. Toch kunnen op sommige plaatsen met een industriële esthetiek ventilatiekanalen worden gezien als een decoratief element.

Hoe werkt gekanaliseerde airconditioning?

De werking van dit type installatie is eenvoudig. De binnenunit is verbonden met een netwerk van luchttoevoerkanalen en een ander netwerk van luchtafvoerkanalen. De apparatuur neemt de lucht uit de kamer via het retourkanaal, koelt/verwarmt die en duwt ze terug via het afvoerkanaal.

Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen, moeten luchtkanalen worden gedimensioneerd binnen bepaalde vooraf vastgestelde beperkingen met betrekking tot beschikbare ruimte, snelheid, geluidsniveau, drukverliezen, warmteverlies of -winst, en lekkage.

De installatie van de luchtkanalen

Installaties met luchtkanalen hebben één enkele unit voor het hele huis of pand en dus één enkele thermostaat. Dit betekent dat de apparatuur zichzelf regelt naar gelang van de ruimte waar die thermostaat zich bevindt en dat de overige ruimten dezelfde temperatuur zullen hebben als was ingesteld, met de mogelijkheid deze te verhogen of te verlagen.

Indien je een verschillende temperatuur in elke kamer van het huis of de ruimte wenst, bestaan er andere systemen om de temperatuur in de kamers te regelen, maar die zijn duurder en ingewikkelder te installeren.

Bij de keuze van het beste systeem met luchtkanalen moet rekening worden gehouden met het niveau van energie-efficiëntie dat de installatie garandeert. Om een grotere efficiëntie te bereiken, is het van essentieel belang dat de geïnstalleerde luchtkanalen voldoende geïsoleerd zijn om energieverlies te voorkomen en thermisch comfort en energie- en geldbesparingen te garanderen.

Op airconditioners en warmtepompen moeten de seizoensgebonden energie-efficiëntie factor en de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt worden vermeld. Hoe lager de letter op de grafiek staat, hoe minder efficiënt het toestel zal zijn, waarbij A het meest efficiënt is.

Soorten luchtkanalen

Er zijn verschillende soorten luchtkanalen, naar gelang van het materiaal waaruit zij zijn vervaardigd, naar gelang van hun geometrie, naar gelang zij al dan niet geïsoleerd zijn, enz. Elk heeft een andere toepassing en de keuze ervan wordt in het algemeen bepaald door de geldende voorschriften.

Materiaal van vervaardiging
Zij zijn gewoonlijk gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, isolatiemateriaal (b.v. glasvezelversterkte) of versterkt aluminium (flexibele leiding).

Elk materiaal dat voor de vervaardiging van buizen wordt gebruikt, moet de eigenschappen bezitten dat het geen brand verspreidt, dat het in geval van brand geen giftige gassen afgeeft en dat het bovendien mechanisch bestand is tegen de door zijn gewicht veroorzaakte krachten, tegen de manipulaties waaraan het wordt onderworpen en tegen de trillingen die door de luchtstroom worden veroorzaakt.

Gewoonlijk worden flexibele metalen leidingen gebruikt als eind elementen van de installatie voor de verbinding met de uitlaatmond.

Meetkunde

Zij kunnen rechthoekig of rond zijn, zelden ovaal.

Alvorens het ene of het andere type beschermslang te kiezen, moeten de juiste berekeningen zijn gemaakt die voor de installatie nodig zijn.

Accessoires voor luchtkanalen

Krommingen, afwijkingen, afleidingen en inwendige ruwheid zijn de voornaamste factoren die de drukverliezen beïnvloeden, en al deze factoren zijn afhankelijk van de opgelegde snelheid. Zo kan een curve een moeilijkheidsgraad hebben die afhangt van de opgelegde snelheid.

De kanalen moeten dus niet alleen nauwkeurig worden ontworpen en geïnstalleerd, maar ook de keuze van het materiaal van de kanalen en van de soorten sluitingen die moeten worden gebruikt, zijn van invloed op de luchtverdeling en de betrouwbaarheid van de systemen. Het punt van aandacht is de dichtheid van het kanaal. Lekken leiden tot direct energieverlies.

Er zijn verschillende mogelijkheden, die moeten worden gekozen afhankelijk van onder meer de toepassing, de afstand, de constructiekenmerken van het gebouw en de duurzaamheid.

De selectie en correcte installatie van de kanalen is van fundamenteel belang voor de goede prestaties van de systemen. Het is dus ook belangrijk dat de aansluitingen veilig zijn, dat de kanalen van binnen schoon zijn en dat ze bestand zijn tegen de doorgang van lucht, zonder dat er deeltjes vrijkomen of corrosie optreedt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.